Υποψήφια για το ΔΣ Μαρία Θεοχάρη

Μαρία Θεοχάρη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, μητέρα των μαθητών Μιχάλη και Νάνσυ Παπαδημητρίου της Α΄ τάξης

Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι οι σύλλογοι Γονέων δεν συνεισφέρουν στη λειτουργία των σχολείων επειδή είναι απομονωμένοι από την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων. Όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα η απομόνωση αυτή επιδιώκεται  καθόσον εξυπηρετεί κομματικούς ή προσωπικούς στόχους των προσώπων που απαρτίζουν τα συμβούλια.

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη Διοίκηση του Συλλόγου Γονέων με στόχο την ενεργοποίηση του συνόλου των γονέων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Ο κάθε γονέας πρέπει να έχει την δυνατότητα να προβάλλει ελεύθερα τους προβληματισμούς του και  να συζητά προβλήματα του σχολείου με άλλους γονείς, την διεύθυνση  του σχολείου, τους καθηγητές, τους σχολικούς συμβούλους ή άλλους φορείς σε ένα ασφαλές πλαίσιο πολιτισμένου διαλόγου και εποικοδομητικής κριτικής, μακριά από φωνές και εντάσεις.

Μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας  με διαφανείς διαδικασίες θα μπορούν να γίνονται εκλογές, ψηφοφορίες, ανακοινώσεις συνεδριάσεων και ισολογισμών, συζητήσεις για μελλοντικές ενέργειες του Συλλόγου καθώς και ψηφοφορίες για επιλογή των καταλληλότερων  ενεργειών.
Σκοπός η βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της, η ανάδειξη και πραγματοποίηση των καλύτερων ιδεών όπως και η αιτιολόγηση των επιλογών και των  πράξεων ατόμων ή ομάδων.

Προσωπικά υποστηρίζω την ένταξη  του σχολείου μας στο δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων αλλά πιστεύω ότι ένα πρότυπο σχολείο θα πρέπει να υποστηρίζεται και στην πράξη από αξιολογημένες και προπάντων διαφανείς διαδικασίες.  

Αν επιθυμείτε έναν τέτοιο σύλλογο γονέων πιστεύω ότι μπορούμε να τον πετύχουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: