ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ


 Σας ενημερώνουμε ότι στις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας (Πέμπτη 18.6.2015), ψήφισαν 229 μέλη, εκπροσωπώντας 215 μαθητές του σχολείου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:


Σύνολο ψηφοδελτίων: 229 (διακόσια είκοσι εννέα)
Έγκυρα: 219 (διακόσια δεκαεννέα), Άκυρα: 3 (τρία), Λευκά: 7 (επτά)

Έλαβαν:
Ανδρέας Λαπούρτας: 90 (ενενήντα)
Περικλής Βασιλόπουλος: 89 (ογδόντα εννέα)
Αργυρώ Ζέρβα: 86 (ογδόντα έξι)
Ζωή Κόλλια: 62 (εξήντα δύο)
Ανδρέας Γιαννακούλης: 61 (εξήντα μία)
Μαρία Θεοχάρη-Παπαδημητρίου: 56 (πενήντα έξι)
Κωνσταντίνος Γλυνός: 43 (σαράντα τρεις)
Παναγιώτης Γεωργίτσης: 27 (είκοσι επτά)
Σταύρος Λιαναντωνάκης: 21 (είκοσι μία)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, τα νεοεκλεγέντα μέλη συναντήθηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:


Πρόεδρος
Ανδρέας Λαπούρτας (andreaslapourtas@gmail.com, 693 6789529)


Αντιπρόεδρος
Περικλής Βασιλόπουλος (pericles2013@gmail.com, 694 4789854)


Γραμματέας
Ανδρέας Γιαννακούλης (agiannakoulis@gmail.com, 694 9442371)


Ταμίας
Κωνσταντίνος Γλυνός (kglynos@gmail.com, 697 4801049)


Μέλη

Αργυρώ Ζέρβα (azerva7@gmail.com, 697 3446575)

Ζωή Κόλλια (zkollia1@gmail.com, 694 4052110)

Μαρία Θεοχάρη-Παπαδημητρίου (maria.theochari@sosiatroi.gr, 693 6064550)Αναπληρωματικά μέλη


Παναγιώτης Γεωργίτσης, Σταύρος Λιαναντωνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: