ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τ.ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ & Α.ΤΣΟΧΑ
Τ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα,     /    /2016


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………….
Προς την Εφορευτική Επιτροπή
ΟΝΟΜΑ :………………………………………………………..
Σας υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………………......
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :…………………………………………………..

……………………………………………………………………….
Ο αιτών / Η αιτούσα
ΤΑΞΗ/ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ :………………………………

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :……………………………………..

Σημείωση : Υπάρχει εκλογικό ασυμβίβαστο στην εκλογή στο ΔΣ και στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την εξελεγκτική επιτροπή και το αντίστροφο.

Υποψηφιότητα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Για την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Διαμερίσματος του Δήμου
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή


Δεν υπάρχουν σχόλια: