ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 09/12/2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τιμ.Φιλίμωνος 36-38 & Τσόχα  Αμπελόκηποι - Αθήνα 
ΠΡΟΣ: Όλους τους Γονείς & Κηδεμόνες 
ΚΟΙΝ.: κα Καλλιτσάκη Χάϊδω-Δ/ντρια
Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2016

                                                  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 09/12/2016

Mε την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε κατόπιν και σχετικών επικοινωνιών που έχουν γίνει με ορισμένους γονείς ότι, αναφορικά με την υλοποίηση ψυχαγωγικής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2016 σε χώρο εκδηλώσεων εκτός του σχολείου,  με πρωτοβουλία του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ουδεμία εμπλοκή φέρει στην διοργάνωση, συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω εκδήλωσης, όπως αυτό αναφέρεται και στον Κανονισμό Λειτουργίας των 15μελών συμβουλίων των σχολείων.  
Ως εκ τούτου, είμαστε ενήμεροι για την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης ως γονείς και μόνο μέσω των παιδιών μας  και τυχόν παρουσία μας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι ατομική και μας καθιστά υπεύθυνους για τα παιδιά μας και μόνο,  χωρίς περαιτέρω ανάληψη ευθύνης για οτιδήποτε ενδεχομένως απαιτηθεί στη συνέχεια από τους υπεύθυνους του χώρου που θα παραχωρηθεί για την υλοποίησή της, φύλαξη και επιτήρηση ανηλίκων που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, αλλά και για τυχόν άλλες ενέργειες ολοκλήρωσης της αναφερόμενης εκδήλωσης π.χ. η οικονομική συμφωνία για την παραχώρηση του χώρου έχει γίνει απ’ ευθείας από το 15μελές με τον υπεύθυνο του χώρου χωρίς καμία άλλη συμμετοχή.

Επισημαίνεται ρητώς ότι, η συμμετοχή ή όχι των παιδιών στην εν λόγω εκδήλωση, καθώς επίσης και η προσέλευση και η αποχώρηση αυτών είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων τους. 
                                                                
                                                                                Για το Δ.Σ.
                                                          Δημ.Ζαρκαδάκης          Βάνια Τζανάκη 
                                                               (Πρόεδρος)                    (Γραμματέας)

                                            Ελίνα Κυπραίου-Πανουτσοπούλου,        Νικ.Σαββανάκης 
(Αντιπρόεδρος) (Ταμίας)    

                                      Βερτζώνης Εμμανουήλ, Κυριακή Λαμπροπούλου,  Φωκά Ρένα         

                                    (Μέλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: