ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016.
Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά):
 • κ.Βερτζώνης Εμμανουήλ
 • κ.Ζαρκαδάκης Δημήτριος 
 • κ.Κυπραίου – Πανουτσοπούλου Ευαγγελία (Ελίνα)
 • κ.Λαμπροπούλου Κυριακή
 • κ.Σαββανάκης Νικόλαος
 • κ.Τζανάκη – Σάνου Βάνια – Αρετή
 • κ.Φωκά Ειρήνη (Ρένα)
  • συμμετείχαν γονείς και κηδεμόνες που ανταποκρίθηκαν στο ανοικτό κάλεσμα σύγκλησης των ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 • Ανοικτή Συνεδρίαση με ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Γονείς & Κηδεμόνες
 • Ενημέρωση επί των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση με την Δ/ντρια στις 30/11/16
 • Λοιπά θέματα λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
 • Συζήτηση και προτάσεις παρευρισκομένων Γονέων

Στην 1η Ανοικτή Συνεδρίαση του Δ.Σ. σε αίθουσα που μας παραχωρήθηκε στο σχολείο συμμετείχαν πέραν του Δ.Σ., Γονείς και Κηδεμόνες μαθητών/τριών του Σχολείου μας, συμβάλλοντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις προτάσεις τους για τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της νέας θητείας.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

 • Μείωση συνδρομής στα € 5,00/ανά μέλος (δυο γονείς = € 10,00), ασχέτως αριθμού παιδιών.
 • Συνεδρίαση του ΔΣ κάθε 1η Πέμπτη του μήνα η οποία θα είναι  ανοιχτή σε όλους τους Γονείς & Κηδεμόνες.
 • Κατά την ημέρα υποδοχής των γονέων κάθε 2η Πέμπτη του μήνα από το διδασκαλικό προσωπικό του σχολείου να υπάρχει παρουσία κάποιου εκ περιτροπής από τα μέλη του ΔΣ κατόπιν συνεννόησης και σχετικής ευχέρειας διαθεσιμότητας, σε γραφείο  που θα μας παραχωρείται από τη Δ/ντρια, μέσα στο σχολείο μας ώστε να υπάρχει επικοινωνία σε περίπτωση ενδιαφέροντος.
 • Ενημέρωση των Γονέων & Κηδεμόνων από το Σύλλογο όποτε αυτό απαιτείται με τους εξής τρόπους: 
  •   - διαδικτιακά απο το blog του Συλλόγου
  •   - διαδικτιακά απο το facebook του Συλλογου
  •   -μέσω επιστολών
  •   -μέσω sms
 • Δημιουργία από μέλη του ΔΣ και Γονείς, ομάδων κατανομής ευθύνης και συντονισμού  των δράσεων μας ανά τάξη/τμήμα (σύνδεσμοι επικοινωνίας). 

 • Σταθερή επικοινωνία με το Σύλλογο Διδασκόντων με κοινό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και το καλύτερο περιβάλλον για τη μαθητική κοινότητα.

 • Σταθερή επικοινωνία με τα όργανα της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας με ρόλο συμβουλευτικό και συμμετοχικό όπου αυτό χρειάζεται.  

Οι παρευρισκόμενοι Γονείς συνέβαλλαν στον διάλογο με την πρότασή τους για την διερεύνηση ανάπτυξης εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, την υποστηρικτική διδασκαλία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που ενδεχομένως να υπάρχουν καθώς επίσης και την δημιουργία του «Κουμπαρά Αλληλεγγύης», προτάσεις που ενσωματώθηκαν στον προγραμματισμό των δράσεων του Συλλόγου εφόσον εξετασθεί κατά περίπτωση η δυνατότητα υλοποίησής τους.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

 • Οργάνωση εκδήλωσης κοπής πίτας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών και καθηγητών. 
 • Ενημερωτικές, συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές συναντήσεις για γονείς και μαθητές  με συμβουλευτική θεματολογία, πχ μαθησιακές δυσκολίες, εφηβεία κλπ.
 • Δημιουργία “Κουμπαρά Αλληλεγγύης" μέσα στο χώρο του σχολείου για κάλυψη των αναγκών μαθητών μας, με προτεινόμενη δράση για αρχή «Κουμπαράς Σχολικών Ειδών». 
 • Στήριξη ευπαθών ομάδων συνανθρώπων μας.
 • Εξέταση δυνατότητας αθλητικών δραστηριοτήτων, π.χ. Τζούντο, σκάκι κλπ. 
 • Εξέταση ανάγκης δημιουργίας τμήματος ένταξης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Εκτίμηση από μηχανικούς του συλλόγου μας τυχόν φθορών των χώρων του σχολείου και του πεζόδρομου και δρομολόγηση της επισκευής τους από τις αρμόδιες συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου. 
 • Απαίτηση με ένδικα μέσα πλέον, εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο ευγενούς συνεργασίας, παλαιότερης οικονομικής εκκρεμότητας παράδοσης ταμείου από προηγούμενο σχολικό έτος (προ-προηγούμενη θητεία Δ.Σ.). 

                                                             Για το Δ.Σ.
          Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γραμματέας
       Δημ.Ζαρκαδάκης          Βάνια Τζανάκη 

      Ο  Αντιπρόεδρος                                                         Ο Ταμίας   
     Ελίνα Κυπραίου-Πανουτσοπούλου       Νικ.Σαββανάκης 

Τα μέλη                                                           
                                                     
Βερτζώνης Εμμανουήλ
             Κυριακή Λαμπροπούλου

    Φωκά Ειρήνη (Ρένα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: