Το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μας

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών

Πλαίσιο λειτουργίας

Το σχολείο είναι ένας δημόσιος χώρος όπου συνυπάρχουμε καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό. Είναι το δεύτερο σπίτι μας, όπου όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο: μάθηση και διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας των μαθητών, μέσα σ΄ένα δημοκρατικό και εποικοδομητικό για όλους περιβάλλον. Η σχολική κοινότητα, όπως και κάθε κοινότητα άλλωστε, έχει ανάγκη από ένα πλαίσιο λειτουργίας, μια συμφωνία που αποτυπώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων και μ΄αυτή την έννοια είναι δεσμευτική για όλους μας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Συμβιώνουμε με πνεύμα συνεργασίας, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα των άλλων, με ευγένεια, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη προς τους συνεργάτες και συμμαθητές μας. Η διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία ή κουλτούρα είναι απολύτως σεβαστά. Συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, διεκδικούμε υπεύθυνα τα δικαιώματά μας και πιστεύουμε στο διάλογο ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων μας. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο, δηλ. στις 8.10 π.μ., είναι απαραίτητη, ώστε να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, αφού αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία για επαφή και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές επιδεικνύουν την αρμόζουσα συμπεριφορά. Σε περίπτωση αργοπορίας πέραν των πέντε λεπτών, οι μαθητές πρέπει να ζητήσουν γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας. Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας, ενημερώνεται ο κηδεμόνας τους, ο οποίος και τους παραλαμβάνει από το σχολείο ή δίνει τηλεφωνικά την άδεια να αποχωρήσει μόνος του ο μαθητής. Για την αποχώρηση από το σχολείο χρειάζεται γραπτή άδεια, υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση και τον καθηγητή της ώρας από την οποία αποχωρεί ο μαθητής. Ο κηδεμόνας υπογράφει και αυτός την άδεια, η οποία επιστρέφεται στο σχολείο, ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία. Για προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού ή σε περίπτωση έκτακτου οικογενειακού γεγονότος, ο μαθητής αποχωρεί από το σχολείο με αντίστοιχο τρόπο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Καθοριστικής σημασίας είναι η ακρίβεια στην τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση μαθητών και καθηγητών. Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των διαλειμμάτων. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου εκπαιδευτικού, καταβάλλεται προσπάθεια το τμήμα να απασχοληθεί με αναπληρωτή του. Η καθαριότητα της τάξης, αλλά και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου, είναι ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών στις αίθουσες του σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση της σχολικής περιουσίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων, εποπτικών μέσων, θρανίων και λοιπής υλικοτεχνικής υποδομής), γιατί η τυχόν φθορά ή καταστροφή που θα προκληθεί θα πρέπει να αποκατασταθεί από τους ίδιους. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται στο σχολείο, όπως και άλλα μέσα καταγραφής εικόνας και ήχου (π.χ. φωτογραφική μηχανή, mp3, tablets κλπ) εκτός αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή και για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας δραστηριότητας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ
Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνονται από τον διδάσκοντα και κατεβαίνουν στο προαύλιο. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν εφημερεύοντες καθηγητές, τις υποδείξεις των οποίων οι μαθητές οφείλουν να εφαρμόζουν. Οι μεταξύ των μαθητών/τριών σχέσεις πρέπει να διέπονται από ευγένεια και αλληλεγγύη. Όταν οι μαθητές/τριες παίζουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ας λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες του χώρου, καθώς επίσης και την παρουσία των άλλων μαθητών/τριών του σχολείου. Τα παιγνίδια με μπάλες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπονται, για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται και εκτός τάξης. Αν οι μαθητές χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους ή το αντίστροφο, χρησιμοποιούν τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου. Αυτονόητο είναι ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και ανελλιπής. Σε περίπτωση ασθένειας, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο μέχρι τις 9.30 π.μ. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, όταν το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114 ωριαίες απουσίες, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες. Η δικαιολόγηση των απουσιών λόγω ασθενείας γίνεται αποκλειστικά από τον κηδεμόνα του μαθητή με αίτησή του. Οι κηδεμόνες δικαιολογούν απουσίες δέκα (10) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες κάθε φορά. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Περισσότερες των δύο ημερών δικαιολογούνται με συνημμένη γνωμάτευση γιατρού. Αν κάποιος μαθητής νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, τότε ο κηδεμόνας δικαιολογεί τις απουσίες με συνημμένα τα έγγραφα του νοσοκομείου. Απουσίες μεμονωμένες, απουσίες πρώτης και τελευταίας ώρας και αποβολές δεν δικαιολογούνται, παρά μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται στη γραμματεία του σχολείου τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.15 μ.μ. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για κάθε μάθημα, π.χ. βιβλία, τετράδια, γεωμετρικά όργανα, αθλητικές φόρμες και παπούτσια, σύνεργα ζωγραφικής κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση και όταν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον μαθητή από το μάθημά του με απουσία που δεν δικαιολογείται. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο μαθητής έρθει απροετοίμαστος σε κάποιο μάθημα, οφείλει να ενημερώνει τον διδάσκοντα πριν την έναρξη του μαθήματος. Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις, όπως αυτό προβλέπεται από τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Παιδείας. Αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάποιος μαθητής ασθενήσει παροδικά, ώστε να μην επιτρέπεται η άθλησή του (π.χ. σε περίπτωση κατάγματος), τότε ο κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει την ιατρική βεβαίωση που καθορίζει τη διάρκεια απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως π.χ. τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τις σχολικές γιορτές, τις επισκέψεις, τους περιπάτους κλπ., όταν αυτές γίνονται εντός του ωρολογίου προγράμματος, είναι δεδομένη και αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκειά τους, η συμπεριφορά μας είναι ίδια με αυτήν εντός του χώρου του σχολείου, όπως περιγράφηκε μέχρι τώρα, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού αποτελούν πρεσβευτές του σχολείου ή και της χώρας, αν βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν μαθητή από τέτοιες δραστηριότητες, αν κρίνουν ότι η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα. Αντίστοιχη συμπεριφορά απαιτείται από τους μαθητές και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. όμιλοι, πολυήμερες εκδρομές, εκδηλώσεις του σχολείου κλπ) Παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών και έλλειψη σεβασμού προς τους διδάσκοντες, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους συμμαθητές τους αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η εμφάνιση και η αμφίεση αποτελεί προσωπικό ζήτημα του καθενός. Εξυπακούεται όμως ότι οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι ευπρεπείς, χωρίς ακρότητες και εκκεντρικότητες, όπως υποδεικνύει και ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οι μαθητές εκπροσωπούνται από τα 5μελή μαθητικά συμβούλια, ένα για κάθε τμήμα και από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε τακτή επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου, για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του. Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών γίνονται κατά το μήνα Οκτώβριο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια, μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ή στον Σύμβουλο καθηγητή για τους μαθητές της Α τάξης ή στη Διεύθυνση του σχολείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Η επικοινωνία των γονέων με τους διδάσκοντες γίνεται κάθε Πέμπτη, σε καθορισμένη ώρα για κάθε καθηγητή.

Η Διεύθυνση
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

η σελίδα του σχολείου μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: