ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - Ενημερωτική επιστολή τήρησης ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ από 29/10/18


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τιμ. Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα,  Αμπελόκηποι 
e-mail: goneisppb@gmail.com
ΠΡΟΣ: Όλους τους Γονείς & Κηδεμόνες

                                                              Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων προέβη στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα φορολογικά στοιχεία του (όψεως επιχειρήσεων) στην Τράπεζα Πειραιώς ως κάτωθι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κατάστημα τήρησης:  Γύζη (2091), Λ.Αλεξάνδρας 91 & Δρόση Αθήνα
Αριθμός Λογαριασμού IBAN GR02 0172 0910 0050 9109 3398 223
ή για μεταφορές-καταθέσεις  εντός λογαριασμών ιδίας Τραπέζης: 5091093398223 (δηλ.τα 13 τελευταία νούμερα του IBAN για ευκολία

                                                                   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Στον ανωτέρω λογαριασμό μπορείτε να προβείτε στη κατάθεση της ετήσιας συνδρομής σας ως μέλους  του Συλλόγου, αξίας € 5,00 για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019, αναφέροντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό του μαθητή/τριας και το τμήμα του.


Για την αντιπαραβολή των καταθέσεων και την συμφωνία του λογαριασμού αλλά και για την έκδοση του σχετικού παραστατικού προκειμένου  να σας διαβιβαστεί η απόδειξη είσπραξης συνδρομής, θα πρέπει να μας αποστείλετε στη συνέχεια e-mail στο goneisppb@gmail.com  αναφέροντας ότι έχετε προβεί σε κατάθεση, συμπληρώνοντας, επίσης, τα κάτωθι προσωπικά σας στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ: ……………………………………………………

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:…………………………………ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:………………….

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΓΟΝΕΑ:………………………………………E-MAIL ΕΠΙΚ.ΓΟΝΕΑ:………………………

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………………..

Η οικονομική στήριξή σας ενισχύει το έργο του Συλλόγου, δυναμώνει τη στήριξη του σχολείου και της μαθητικής κοινότητας και σας δίνει τη δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής σας, με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε στις επικείμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων ΔΣ αλλά και τη συνέχιση του θεσμού. 
Η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού, θεωρούμε ότι διασφαλίζει κατά κύριο λόγο την ασφαλή αποταμίευση του υπολοίπου του ταμείου, διευκολύνει σημαντικά την στήριξη του Συλλόγου με την κατάθεση της συνδρομής χωρίς την απαιτούμενη φυσική παρουσία του Γονέα,  λαμβανομένης υπόψη και της σημαντικής διασποράς αποστάσεων από πλήθος περιοχών του Λεκανοπεδίου όπου προσέρχονται οι μαθητές/τριες μας, καθώς επίσης και την αποτροπή κακόβουλων και τυχαίων απωλειών και ήταν στα πρώτα θέματα που είχαν τεθεί από την ανάληψη των καθηκόντων μας, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε την υλοποίησή του την τρέχουσα περίοδο, μετά και την άρση των περιορισμών που έθεταν σε απαγόρευση το άνοιγμα τέτοιου είδους λογαριασμών. 


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    6944-585622, dimzar1964@yahoo.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 6972-807848, elinakypreou@gmail.com
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: TZANAKH-ΣΑΝΟΥ BANIA-ΑΡΕΤΗ 6970-118594, vaniatzanakis@gmail.com
ΤΑΜΙΑΣ:  ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6944300897 n1ts1os@otenet.gr
ΜΕΛΗ: ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 6948-833770, evert@tee.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6947501080, taxspg@gmail.com
ΦΩΚΑ ΡΕΝΑ 6973-664483, foka.irini@gmail.com